Á

Átvilágítás

Az árképzésnek sok összetevője van a sporton belül is. Egy edző után más költségekkel kell számolni, ha bejelentett munkaviszonya van, vagy megbízási szerződéssel dolgozik. Egy játékos eladásánál több összetevőt is figyelembe kell venni, mint a bekerülési értéket, vagyis a költségeket, és az igényelt hasznot. Fontos a piaci logika, de számos adózási, stratégiai, sportszakmai, jogi vetület felmerülhet. Az alul- és felülárazás egyaránt szakmai hiba, esetenként bűncselekényi kategória is. Azért is szükséges lehet sportjogi ügyvédi támogatás, hogy a beszerzés értéke ügyében a felelősség minket terheljen.

A validálás mellett a jogi szakmai struktúrák kockázatainak feltérképezése is átvilágítást igényelhet. Ebbe a körbe nemcsak a szabályzatok és azok egymáshoz való viszonya, hanem egyes szerződések vagy szerződésállományok kötelezettségeinek feltárása is jogi szakértelmet kívánhat.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

 • Ha értéket határozunk meg, akkor mi vállaljuk a felelősséget a meghatározás módjáért és az értékért is. Emiatt a megbízónkat sem polgári jogi, sem büntetőjogi felelősség nem terhelheti.
 • A piaci, jogi, adózási hátteret megjelenítjük, így több idő és energia jut megbízónknak a sportszakmai döntés meghozatalára.
 • Napi kapcsolatban állunk sportmenedzser irodával és könyvvizsgálóval, a szakmailag kifogástalan munkaérdekében.
 • A jogi keretrendszer felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a jogszabályokra, a szokásokra és a megbízónk érdekére egyaránt.

F

Fegyelmi és peres ügyek, vitarendezés

A sportfegyelmi eljárásokban ügyelni kell a Sporttörvény előírásaira, az egyesületek érdekeire és a sportágban irányadó szokásokra. A határidők túl szűkek, a minőségi munkához kialakult sportjogi gyakorlatra van szükség. Mivel egy ilyen ügy derékba törheti az eljárás alá vont sportoló karrierjét, ezért az igazságosság mellett a méltányosság elvét is szem előtt kell tartani

Az eljárás alá vont személyeknek legtöbbször fogalmuk sincs a kötelezettségekről és az őket védő jogokról. A sportágon belüli szoros ismeretségek szintén befolyásolják a döntést, ami nem mindig kedvező az igazságos és méltányos végeredményhez

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

 • Megfelelünk a Sporttörvényben rögzített feszített tempójú eljárás követelményének.
 • Óvjuk a szövetség, a klub, a sportoló érdekeit és értékeit.
 • Biztosítjuk az eljárás során és azt követően a megfelelő kommunikációt, amitől hamarabb visszazökken minden a normális kerékvágásba.
 • A jogi keretrendszer felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a jogszabályokra, a szokásokra és a megbízónk érdekére egyaránt.

O

Okiratszerkesztés

A szerződéskészítés nem egyszerű papírra vetés. Össze kell fogni és meg kell jelentetni a pontos célokat és szerződési sarokpontokat. Az egyesületeknek és szövetségeknek különösen nehéz a jó szerződés elkészítése, mivel az érdekek mellett a speciális jogszabályok, a projekt útmutatások, támogatói igények is útvesztőként jelennek meg. Aki részt vett már ilyen szerződés elkészítésében, az tudja, hogy az ügyleti akarat a keretkötelezettségek miatt gyakran alig jelenhet meg. Ehhez kell a stabil jogi felkészültség és az okiratok szerkesztésében való jártasság, hogy minden szabályos, és mindenki számára hasznos is legyen.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

 • Ha mi készítjük a szerződését, akkor a benne foglaltakért mi vállaljuk a felelősséget.
 • Összefogjuk azokat a kötelezettségeket, amelyek megjelenése kihagyhatatlan a szerződésből.
 • Felkészítjük megbízónkat az aláírás előtti és a szerződés lezárulta utáni időszak feladataira és lehetőségeire.
 • Ha a partnere nem teljesíti a szerződés feltételeit, akkor pontosan tudja majd mivel érvényesítheti az igazát.

Sz

Szerződéskötési tanácsadás

A szerződéssablonok világában nem szokott találkozni a szóban elhangzott megállapodás és a leírt anyag. Emiatt a jogok és kötelezettségek gyakran pontatlanok, használhatatlanok. A szerződés pontjainak tárgyalásához alaposságra, figyelmességre van szükség. Ez teljesíthetetlen szakmai és jogi jártasság nélkül. Nehéz egyensúlyozni abban, hogy miben érdemes engedni, és hol kell meghúzni a határt. Sok szerződésnél tapasztaljuk, hogy az egyik félnek sokkal erősebb érdeke fűződik az aláíráshoz. Ilyenkor különösen figyelni kell arra, hogy a joggal való visszaélés látszatát is elkerüljük. Kell a külső szakértő precízsége és mérlegelési képessége.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

 • A szerződéses keretrendszer pontos és szakszerű kialakításával, garanciák beépítésével a lehetőségekhez mérten kezeljük a médiamegjelenések kockázatait.
 • Ha a szöveg nem jeleníti meg a megbízóink érdekeit, akkor arról tájékoztatjuk.
 • Felkészítjük a megbízóinkat arra, hogy miben engedjen, és hol húzza meg a határt.
 • Felhívjuk a figyelmét, ha a megállapodás nem illeszkedik a jogszabályokhoz vagy az egyéb szerződéses kötelezettségeihez.
 • Nem engedjük, hogy a szerződés belső egyensúlya eltolódjon az egyik fél irányába.

K

Kapcsolat