Sp

Sportegyesület, sportszövetség jogi képviselete

Ha egy sportvita perré alakul, akkor elengedhetetlen a felkészült jogi képviselői jelenlét. Nemcsak a sporttal kapcsolatos gyakorlat, hanem a jogszabályi ismeret, és a peres jártasság is jelentőséggel bír. Fokozott kockázat úgy belemenni egy ilyen eljárásba, hogy elkerüljük a szakértő igénybevételét. Fölösleges úgy felelősséget vállalni, hogy azt sportjogban jártas szakember is vállalhatja.

Rendelkezésre állunk a hazai és nemzetközi bíróságok előtti ügyekben, valamint az egyre gyakoribb – esetenként kötelező – választottbírósági eljárásokban való képviseletre is.
Amit mi a megbízóinkért teszünk:

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

• Tájékoztatjuk a jogairól és kötelezettségeiről az eljárás előtt és alatt. • Képviseljük az érdekeit az eljárásban, vagy a szerződéskötési tárgyalások alatt. • Feltárjuk és segítünk kiaknázni a lehetőségeit.

Sp

Sportegyesület, sportvállalkozás alapítása

A jó tervezés mindig kifizetődő. Egy sportegyesület vagy sportvállalkozás alapításánál számos előkérdést rendezni kell. Hány fő vesz részt az alapító folyamatban? Milyen módon korlátozzuk közöttük a felelősséget? Kinek mennyi pénzzel kell részt vennie? Ezután ellenőrzendő csak, hogy milyen adózási formát, milyen működési paneleket választunk. Nem beszélve arról, hogy egyesületi vagy gazdasági társasági (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) formában kedvezőbb a működés. Ráadásul sok helyen megköti a jogalkotó a kezünket, és meghatározza a működési formát. Az ilyen kötöttebb pályák esetén különösen fontos lehet sportjogi szakértő közreműködése.

Az alapításokhoz legtöbbször kapcsolódik a kezdeti szerződésállomány elkészítése, vagy akár az alá-fölérendeltségi kérdések kialakítása.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

• Pontos képet nyújtunk az alapítás körülményeiről a legkedvezőbb döntés meghozásához. • Segítünk kialakítani a szervezeti és adózási formát. • A szerződésállomány és a kezdeti működés kereteit is elkészítjük.

Sp

Sportegyesület, sportszövetség működésének átvilágítása

Az árképzésnek sok összetevője van a sporton belül is. Egy edző után más költségekkel kell számolni, ha bejelentett munkaviszonya van, vagy megbízási szerződéssel dolgozik. Egy játékos eladásánál több összetevőt is figyelembe kell venni, mint a bekerülési értéket, vagyis a költségeket, és az igényelt hasznot. Fontos a piaci logika, de számos adózási, stratégiai, sportszakmai, jogi vetület felmerülhet. Az alul- és felülárazás egyaránt szakmai hiba, esetenként bűncselekényi kategória is. Azért is szükséges lehet sportjogi ügyvédi támogatás, hogy a beszerzés értéke ügyében a felelősség minket terheljen.

A validálás mellett a jogi szakmai struktúrák kockázatainak feltérképezése is átvilágítást igényelhet. Ebbe a körbe nemcsak a szabályzatok és azok egymáshoz való viszonya, hanem egyes szerződések vagy szerződésállományok kötelezettségeinek feltárása is jogi szakértelmet kívánhat.

A sportjogi közreműködésünkkel tartjuk a kapcsolatot a szükséges társszereplőkkel (könyvvizsgáló, sportmenedzser iroda, hatóságok stb.). Vállaljuk a felelősséget a kialakított gyakorlatért, ami mind a sportszövetségi, mind a sportegyesületi, mind a sportvállalkozás vezetőinek előnyt jelent.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

• Ha értéket határozunk meg, akkor mi vállaljuk a felelősséget a meghatározás módjáért és az értékért is. Emiatt a megbízónkat sem polgári jogi, sem büntetőjogi felelősség nem terhelheti. • A piaci, jogi, adózási hátteret megjelenítjük, így több idő és energia jut megbízónknak a sportszakmai döntés meghozatalára. • Napi kapcsolatban állunk sportmenedzser irodával és könyvvizsgálóval, a szakmailag kifogástalan munkaérdekében. • A jogi keretrendszer felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a jogszabályokra, a szokásokra és a megbízónk érdekére egyaránt.

F

Fegyelmi peres ügyek rendezése

A sportfegyelmi eljárásokban ügyelni kell a Sporttörvény előírásaira, az egyesületek érdekeire és a sportágban irányadó szokásokra. A határidők túl szűkek, a minőségi munkához kialakult sportjogi gyakorlatra van szükség. Mivel egy ilyen ügy derékba törheti az eljárás alá vont sportoló karrierjét, ezért az igazságosság mellett a méltányosság elvét is szem előtt kell tartani

Az eljárás alá vont személyeknek legtöbbször fogalmuk sincs a kötelezettségekről és az őket védő jogokról. A sportágon belüli szoros ismeretségek szintén befolyásolják a döntést, ami nem mindig kedvező az igazságos és méltányos végeredményhez.

Közreműködésünkkel a Sporttörvényben rögzített feszített tempójú eljárási követelmények is biztosan teljesíthetők, a szövetség, a klub, a sportoló érdekeinek és értékeinek megóvása mellett.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

• Megfelelünk a Sporttörvényben rögzített feszített tempójú eljárás követelményének. • Óvjuk a szövetség, a klub, a sportoló érdekeit és értékeit. • Biztosítjuk az eljárás során és azt követően a megfelelő kommunikációt, amitől hamarabb visszazökken minden a normális kerékvágásba. • A jogi keretrendszer felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a jogszabályokra, a szokásokra és a megbízónk érdekére egyaránt.

Sz

Szerződéskötési tanácsadás

A szerződéssablonok világában nem szokott találkozni a szóban elhangzott megállapodás és a leírt anyag. Emiatt a jogok és kötelezettségek gyakran pontatlanok, használhatatlanok. A szerződés pontjainak tárgyalásához alaposságra, figyelmességre van szükség. Ez teljesíthetetlen szakmai és jogi jártasság nélkül. Nehéz egyensúlyozni abban, hogy miben érdemes engedni, és hol kell meghúzni a határt. Sok szerződésnél tapasztaljuk, hogy az egyik félnek sokkal erősebb érdeke fűződik az aláíráshoz. Ilyenkor különösen figyelni kell arra, hogy a joggal való visszaélés látszatát is elkerüljük. Kell a külső szakértő precízsége és mérlegelési képessége.

Ha a szöveg nem jeleníti meg a megbízóink érdekeit, akkor arról tájékoztatjuk. Felkészítjük a megbízóinkat arra, hogy miben engedjen, és hol húzza meg a határt. Őrködünk a jogszabályoknak való megfelelés, és egyéb szerződéses kötelezettségek betartása felett.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

• A szerződéses keretrendszer pontos és szakszerű kialakításával, garanciák beépítésével a lehetőségekhez mérten kezeljük a médiamegjelenések kockázatait. • Ha a szöveg nem jeleníti meg a megbízóink érdekeit, akkor arról tájékoztatjuk. • Felkészítjük a megbízóinkat arra, hogy miben engedjen, és hol húzza meg a határt. • Felhívjuk a figyelmét, ha a megállapodás nem illeszkedik a jogszabályokhoz vagy az egyéb szerződéses kötelezettségeihez. • Nem engedjük, hogy a szerződés belső egyensúlya eltolódjon az egyik fél irányába.

Á

Átigazolási viták rendezése jogi úton

A sportolói átigazolás viták melegágya lehet. Nemcsak a sportolónak, hanem a sportegyesületnek, vagy sportvállalkozásnak is szüksége van szakértői támogatásra. A sportági szakszövetségek átigazolási szabályzatainak kimerítő ismerete nélkül hátrányba lehet kerülni a sportolóval szemben. A közreműködésünkkel megvédjük a klub vagy sportvállalkozás érdekeit, segítünk kialakítani az átigazoláshoz, vagy az átigazolás megtagadásához szükséges legjobb megoldást.

A sportszövetségek átigazolási szabályzatai is kihívásokat jelenthetnek a gyakorlatban. Lehetnek olyan szabályok, amelyek egymásnak ellentmondók vagy teljesíthetetlenek. Közreműködünk a szabályzatok rendelkezéseinek modellezésében, és szükség esetén a hibák kijavításában.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

• Feltárjuk az átigazolási korlátokat. • Képviseljük az érdekeit az eljárásban, vagy a tárgyalások alatt. • Validáljuk a meglévő átigazolási szabályzatot, vagy segítünk annak módosításában.

K

Kapcsolat