Á

Átvilágítás

Aligha van olyan szponzor, aki szeretné feneketlen kútba dobni a pénzét. A megbízóknak érdemes tudniuk, hogy pontosan mit és mennyivel támogatnak. Ezzel növelhetik a pénzek felhasználásának hatékonyságát, és áttételesen a szponzorált sikeréhez is hozzájárulhatnak. Nem mindegy például, hogy egy játékos értéke bemondáson alapul, vagy szakértői validálás előzi meg. Jelentős eltérés lehet abban is, ha egy edzőt vagy stábtagot megbízási szerződés alapján, vagy munkaviszonyban foglalkoztat a klubja. Az alul- és felülárazás egyaránt szakmai hiba, esetenként bűncselekényi kategória is. Kellő szakmai tudással ez a kockázat elkerülhető. Egyfelől fontos a piaci logika („mennyi pénzt adnak érte”), másfelől pedig meghatározó a kérdésben számos adózási, stratégiai, sportszakmai, jogi tényező. A sportjogi szakértő megnyugtató mederben tarthatja az ilyen tárgyalásokat, ellenőrzéseket.

A validálás mellett a jogi szakmai struktúrák kockázatait is érdemes feltérképezni. Ki akar támogatni olyan szervezetet vagy szövetséget, amelyik bírságokra és strukturális helyreállításokra kell költse a pénzét? Ebbe a körbe nemcsak a szabályzatok és azok egymáshoz való viszonya, hanem egyes szerződések vagy szerződésállományok kötelezettségeinek feltárása is jogi szakértelmet kívánhat.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

 • A szerződéses keretrendszer pontos és szakszerű kialakításával, garanciák beépítésével a lehetőségekhez mérten kezeljük a médiamegjelenések kockázatait.
 • Ha értéket határozunk meg, akkor mi vállaljuk a felelősséget a meghatározás módjáért és az értékért is. Emiatt a megbízónkat sem polgári jogi, sem büntetőjogi felelősség nem terhelheti.
 • A piaci, jogi, adózási hátteret megjelenítjük, így több idő és energia jut a megbízóinknak a sportszakmai döntés meghozatalára.
 • Napi kapcsolatban állunk sportmenedzser irodával és könyvvizsgálóval, hogy szakmailag kifogástalan munkát végezhessünk.
 • A jogi keretrendszer felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a jogszabályokra, a szokásokra és a megbízóink érdekére egyaránt.

M

Médiamegjelenésekkel kapcsolatos sztenderdek kialakítása

A digitalizáció eredményeként a szponzori megjelenések túllépték a hagyományos média kereteit. Számos új kommunikációs csatorna van, és a hirdetői felületek bővülésével a lehetőségek és fenyegetések spektruma is kiszélesedett. Következetesebben, integráltan kell kezelni a kapcsolódó tartalmi elvárásokat. Bár a felületeket sokan használják, mégis kevesen alkalmazzák őket professzionálisan. Alapelvárás a szponzori márka imázsának védelme. Ennek módja pedig az, hogy feltételeket szabunk a szponzoráltak viselkedésével, az arculati elemek szakszerű bemutatásával, illetve más szponzorokkal való közös megjelenésekkel kapcsolatban. Az ilyen szabályok lefektetése gyakorlott szakértő közreműködését igényli. Emellett a közvetítői és sugárzási jogok korlátozásai kihatással lehetnek a szponzor jogosultságaira. A szponzorált vállalásai nem feltétlenül találkoznak a valósággal. Jobb a problémát megelőzve vizsgálódni, mint utólag a teljesületlen vállalások miatt konfrontálódni.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

 • Helytállóan megfogalmazzuk a szponzor médiamegjelenésekkel kapcsolatos elvárásait, és feltárjuk az esetleges jogi rizikót.
 • A szerződéses keretrendszer pontos és szakszerű kialakításával, garanciák beépítésével a lehetőségekhez mérten kezeljük a médiamegjelenések kockázatait.

O

Okiratszerkesztés

Amit a sportoló, a klubja, vagy a sportági szakszövetség kap a szponzortól, azt általában könnyű papírra vetni. Azonban, ha a szponzorációt ellentételező kötelezettségek nem jól definiáltak, vagy számonkérésük nem megfelelően biztosított, az komoly konfliktust okozhat a felek között, és a szponzor kampány minőségét jelentősen ronthatja. Sokszor maga a szponzorált fél nem tudja, hogy mit, vagy milyen keretek között vállalhat. Szinte bizonyosan kötik korábbi szerződések vagy kötelező iránymutatások. Ezek ismerete és profi felhasználása biztosítja a szerződő felek hosszútávú, stabil kapcsolatát.

Amit mi a megbízóinkért teszünk:

 • Ha mi készítjük a szerződését, akkor a benne foglaltakért mi vállaljuk a felelősséget.
 • Kiszűrjük az aránytalanságokat, és a gyakorlatban jól működő modelleket alkalmazunk az együttműködés rögzítésére.
 • Összefogjuk azokat a kötelezettségeket, amelyek megjelenése kihagyhatatlan a szerződésből.
 • Felkészítjük megbízónkat az aláírás előtti és a szerződés lezárulta utáni időszak feladataira és lehetőségeire.
 • Ha a partnere nem teljesíti a szerződés feltételeit, akkor pontosan tudja majd, mivel érvényesítheti az igazát.

K

Kapcsolat